X. Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

10.1. Administratorem danych jest Firma AMED z siedzibą w Kaliszu przy ul.Chopina 23, lok.305A. NIP: 6181748336. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

10.2. Przetwarzanie danych jest realizowanie przez Firmę AMED i wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

10.3. Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy Strony internetowej i Sklepu internetowego, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).

10.4.Chroniąc dane klientów przesyłanych za pomocą formularzy /rejestracyjnych, transakcyjnych/ i dbając o bezpieczeństwo zakupów, Sklep ma uruchomione konto SSL /certyfikat SSL IAI S.A./.Certyfikat SSL służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między użytkownikiem, a serwerem.

10.5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

10.6.Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy jego dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku przedsiębiorców, także nazwę firmy i numer NIP.

10.7. Dane osobowe przetwarzane są:

10.7.1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

10.7.2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

10.7.3. w zakresie i celu nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

10.7.4. w zakresie i celu niezbędnym do dokonania rejestracji konta w sklepie internetowym w celu jego utworzenia i zarządzania ( art. 6 ust. 1 lit, b RODO)

10.7.5. w zakresie i celu niezbędnym do składania zamówień w Sklepie internetowym i ich realizacji  w celu wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit, b RODO)

10.7.6. w zakresie i celu niezbędnym do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych: wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach,(art. 6 ust. 1 lit c RODO)  

10.7.7. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) Usługodawcy, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

a. w celach analitycznych i statystycznych polegających na analizie aktywności Klientów i ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

b. w zakresie i celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

c. w zakresie i celach marketingowych Usługodawcy polegających między innymi na:

- wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań,

- wysyłaniu informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (jeśli została wyrażona zgoda) lub drogą pocztową, przyznawanie bonów i innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego towaru i usług,

- organizacji konkursów – przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród

10.8. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży przez Usługodawcę. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Usługodawcy przesyłania do niego treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) . Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z Usługodawcą.

10.9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, w szczególności.: -  dostawcy usług przewozowych, -  dostawcy usług prawnych, podatkowych czy rachunkowych -  dostawcy usług informatycznych - operatorzy płatności internetowych - podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych  

10.10. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.  

10.11. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.12. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@amed.net.pl

10.13. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

10.14. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

10.15. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10.16. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Klient w każdej chwili może przesłać  swoją pisemną dyspozycję listownie na adres Firmy AMED podany w niniejszym Regulaminie lub wysłać ją  na adres e-mail:info@amed.net.pl .

10.17. W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia swoich danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia.

10.18.Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10.19.  Klient składając zamówienie w Sklepie, oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe, są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia przez Firmę AMED z siedzibą w Kaliszu przy ul.Chopina 23, lok.305A. Firma AMED, gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych, dostęp do treści oraz ich poprawianie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych .   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel